การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามราชกุมารี

2 เม.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เม.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมการจัดงานสมโภชหลักเมือง และทำบุญเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ครบรอบ 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม

1 เม.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมขบวนแห่ 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 8 ขบวน ในกิจกรรมการจัดงานสมโภชหลักเมือง และทำบุญเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ครบรอบ 123 ปี

1 เม.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดนางพิมพ์

28 มี.ค. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2567

28 มี.ค. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรสงครามครั้งที่ 2/2567

27 มี.ค. 2567

ผอ.สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมตรวจราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

27 มี.ค. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 6 ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ 2567

26 มี.ค. 2567