การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

12 เม.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืน

11 เม.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนการจัดสร้างองค์หลวงพ่อบ้านแหลม (องค์จำลอง)

9 เม.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เป็นวิทยากรให้คำแนะนำอาชีพสำหรับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับผู้บำบัดยาเสพติด

4 เม.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ประเมิน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

4 เม.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จังหวัดสมุทรสงคราม

4 เม.ย. 2567

สนพ.สมุทรสคงราม ให้บริการตรวจซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ตรวจซ่อมบำรุงรักษารถ 7 วัน 72 คัน

4 เม.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมบริจาคเลือด ในกิจกรรมโครงการ "เรารักกรมสมเด็จสมเด็จพระเทพฯ" บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี

4 เม.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดสมุทรสงคราม

2 เม.ย. 2567