การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมปลูกกล้าไม้ต้นโกงกาง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

15 พ.ค. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 5

15 พ.ค. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืนของทีมพี่เลี้ยงระดับตำบล ตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)

15 พ.ค. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ บริษัท พรีแพ็คประเทศไทย จำกัด

14 พ.ค. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามรายไตรมาสและรายปี ครั้งที่ 2/2567

13 พ.ค. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดสมุทรสงคราม

1 พ.ค. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม นำของรางวัลสนับสนุนร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2567

1 พ.ค. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสมุทรสงคราม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "รวมพลังทำดี เพื่อในหลวง" ประจำปี 2567

26 เม.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

26 เม.ย. 2567