การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม จัดบริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมเครื่องยนต์ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ก่อนวันหยุดยาว

11 เม.ย. 2566 16:30:02

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม จัดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ก่อนวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2566 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดย - บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมเครื่องยนต์ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริการเติมลมยาง และถ่ายน้ำมันเครื่อง(นำน้ำมันเครื่องมาเอง) บริการฟรี ณ อาคารช่างยนต์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม