การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ส่งเสริมทักษะเทคโนโลยี ให้แก่กลุ่มแรงงานตำบลคลองโคน

9 ก.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสงคราม เปิดฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 2/2565 ให้แก่กลุ่มผู้ว่างงาน แรงงานนอกระบบ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ม.5 บ้านคลองช่อง ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม