ไทย

การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 4 7 มิ.ย. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 12 13 มิ.ย. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 3 15 มิ.ย. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ สมัคร
4 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 5 21 มิ.ย. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร สมัคร
5 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ 1 14 ส.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร