การแสดงผล

+
-

เข้าสู่เฟสบุ๊คสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

 

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

ฝึกอบรม

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ขอรับรองความรู้ความสามารถ (Licence)

เพิ่มเติมได้ทาง Facebook

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

กด Clic!!ที่รูปภาพด้านบนได้เลยจร้า

heartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheart

heartheartheartheartheartheart

heartheartheart

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร   

เลขที่ 59/4  หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

โทร. 0 3487 9318 - 20 

0 3487 9072

ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 102 

ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (รับรองหลักสูตร) ต่อ 105

ฝ่ายประเมินความรู้ความสามารถ  ต่อ 223

ฝายพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฝึกอบรม,ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรรงาน) ต่อ 215