การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร