การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพสมเด็จพระปรเมนมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร