การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธี