การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอคุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสาคร