การแสดงผล

+
-

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1 พ.ย. 2565 00:00:00

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครได้จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สามารถเข้าชมได้ สแกน QR Code หรือกดที่ภาพได้เลย...heart