การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ก.ย. 2565

ไฟล์แนบ :ประกาศประกวดราคา

ไฟล์แนบ :ขอบเขตงานจ้าง

ไฟล์แนบ :ราคากลาง