การแสดงผล

+
-

"โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" ประจำปี 2567

6 เม.ย. 2567 00:00:00

...
วันที่ 1 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน การฝึกอบรมยกระดับฝีมือ "โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" ประจำปี 2567 พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 จำนวน 30 ชั่วโมง จำนวน 15 คน ระหว่างวันที่ 1 - 4 เมษายน 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร
โดยมี นายยศพัทธ์ บัวบุตร ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสมุทรสาคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2567 ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้วิชาชีพด้านช่างไฟฟ้า เพื่อให้ช่างไฟฟ้าได้ประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง และมีมาตรฐานรองรับประจำตำบล