การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 รวมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในรูปแบบไฟล์เอกสารดิจิทัล
14 ใบสมัครฝึกและทดสอบมาตรฐานแบบใหม่ เริ่มตั้งแต่กันยายน 2564 1,730
15 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 747
16 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการและการให้บริการระบบ E-Service (จำนวน 4 แผ่น) 2,624
17 แบบสำรวจข้อมูลการจัดฝึกอบรม 605
18 แบบสำรวจความต้องการ-กพร.ปจ สมุทรปราการ 488
19 รวมเอกสารเงิน ช่วยเหลือหรืออุดหนุน 482
20 หลักสูตร WT เทคโนโลยีงานเชื่อม 9,459
21 หลักสูตร FT อุตสาหกรรมศิลป์ 4,317
22 หลักสูตร EE เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2,455
23 หลักสูตร AM เทคโนโลยียานยนต์ 3,268
24 หลักสูตร CT เทคโนโลยีก่อสร้าง 2,373