การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
ประกาศ ค่าจ้างมาตรฐานฝมือ ฉบับที่ 6.pdf 227 KB .pdf 704 ดาวน์โหลด
ตารางสรุปค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 67 สาขา ฉบับที่ 6.pdf 301 KB .pdf 673 ดาวน์โหลด