การแสดงผล

+
-

ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 42/2566 สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

8 มิ.ย. 2566 16:32:25

...
...
...
...

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 42/2566 สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 18 คน และช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ