การแสดงผล

+
-

มอบวุฒิบัตรฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตรผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ

31 พ.ค. 2566 16:17:12

...
...
...
...
...
...
...
...
...

31 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ร่วมกับอำเภอบางบ่อ จัดพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตรผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ (Product of Stucco for Decoration) ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 พฤผษภาคม 2566 ตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพี่อเเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่ มีผู้เข้าและผ่านการฝึก 43 คน ณ วัดบางนางเพ็ง ต.บางระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ