การแสดงผล

+
-

กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 40/2566 สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

26 พ.ค. 2566 10:46:13

...
...
...
...
...

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 40/2566 สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 20 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ