การแสดงผล

+
-

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ เข้าพบ เพื่อหารือเรื่องการฝึกอบรมในสาขาอาชีพต่างๆ ตามความต้องการของประชาชน

23 พ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ พร้อมด้วย นายวัษชระ บุญส่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ เข้าพบ เพื่อหารือเรื่องการฝึกอบรมในสาขาอาชีพต่างๆ ตามความต้องการของประชาชน