การแสดงผล

+
-

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566-2570

20 พ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ มอบหมายให้ นายวัษชระ บุญส่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566-2570 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร