การแสดงผล

+
-

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (Ahrda) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าพบ และหารือเรื่องการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

20 พ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (Ahrda) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าพบ และหารือเรื่องการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย