การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ออกตรวจตราให้คำแนะนำศูนย์ทดสอบและ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

19 ม.ค. 2565 15:18:19

...
...
...
...

วันที่ 19 มกราคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ออกตรวจตราให้คำแนะนำศูนย์ทดสอบและ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี