การแสดงผล

+
-

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ มอบกระเช้าของขวัญ และหนังสือขอบคุณ ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์

14 ม.ค. 2565 16:26:23

...
...
...
...

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ มอบกระเช้าของขวัญ และหนังสือขอบคุณ ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์ ที่ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ