การแสดงผล

+
-

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมภารกิจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

13 ม.ค. 2565 16:33:05

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 13 มกราคม 2565 พลอากาศโท ศาสตราจารย์ นพพล หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมภารกิจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โดยมี นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ให้การต้อนรับ