การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เข้าตรวจติดตามการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

26 พ.ย. 2564 00:00:00

...
...
...
...

วันที่ 26 พ.ย. 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โดยกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ตรวจติดตามการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 13 คน