การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

26 พ.ย. 2564 10:52:22

...
...
...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 21 คน (ครั้งที่ 19/2565) ณ บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ