การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

25 พ.ย. 2564 09:47:48

...
...
...

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 18 คน (ครั้งที่ 18/2565) ณ บริษัท อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด อ.เมือง จ.สมุทรปราการ