การแสดงผล

+
-

ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการตอบแบบสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานในพิ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

19 พ.ย. 2564 15:07:20

...
เรียนสถานประกอบกิจการ
            ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานในพิ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงานฝึกอบรมแรงงานให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองตามความต้องการของตลาดแรงงาน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-3153799
ขอบคุณค่ะ