การแสดงผล

+
-

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ และข้าราชการในหน่วยงาน ร่วมให้การต้อนรับนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการตรวจเยี่ยมศูนย์แยกกักรักษาในสถานประกอบการ (FAI)

19 ต.ค. 2564 00:00:00

...
...
...
...
...

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ และข้าราชการในหน่วยงาน ร่วมให้การต้อนรับนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการตรวจเยี่ยมศูนย์แยกกักรักษาในสถานประกอบการ (FAI) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ