การแสดงผล

+
-

ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากลดำเนินการทดสอบช่างเชื่อมมาตรฐานสากล

18 ต.ค. 2564 13:56:16

...
...
...
...

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ดำเนินการทดสอบช่างเชื่อมมาตรฐานสากล ISO 6960-1 141/111 T BW FM1 S/B t7.1 D168 H-L045 ss nb/mb ให้แก่บุคคลทั่วไป จำนวน 12 คน