การแสดงผล

+
-

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 2564 23:14:13

...
...
...
...
...

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมี นายประดิษฐ์  ราชเดิม  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริวณห้องโถงชั้น ๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ