การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ เปิดรับสมัครแรงงานในสถานประกอบการ แรงงานใหม่ ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

14 ก.ย. 2564 00:00:00

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ เปิดรับสมัครแรงงานในสถานประกอบการ แรงงานใหม่ ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดังนี้

 (1) เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เฉพาะลูกจ้างที่นายจ้างได้ขึ้นทะเบียนลูกจ้างและมีหลักฐานการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามมาตรา 33 ดังนี้

          1.1 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ฝึกอบรม 18 ชั่วโมง + ทดสอบ 1 วัน เฉพาะวันอาทิตย์

          1.2 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ฝึกอบรม 18 ชั่วโมง + ทดสอบ 1 วัน เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์

          1.3 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ฝึกอบรม 18 ชั่วโมง + ทดสอบ 1 วัน (เฉพาะวันอาทิตย์)

          1.4 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ฝึกอบรม 18 ชั่วโมง + ทดสอบ 1 วัน (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์)

(2) เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แรงงาน ลูกจ้างและบุคคลทั่วไป ดังนี้

          2.1 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

          2.2 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

          2.3 สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ, ช่างเชื่อมแม็ก, ช่างเชื่อมทิก  ระดับ 1

          2.4 สาขาอื่นๆ ตามความต้องการ

คุณสมบัติ

          1) สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่สมัคร)

          2) ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ต้องการสมัครมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

เอกสารการสมัคร...

          1) ใบสมัคร ดาวน์โหลด... https://www.dsd.go.th/samutprakan/Region/Doc_ShowDetails/15191 

          2) สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ      (จำเป็นต้องส่งแนบกับใบสมัคร กรณีที่ส่งมาทาง line หรือ Email)

          3) สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ       (ให้นำมาส่งในวันที่ทดสอบหรือก่อนวันทดสอบได้)

          4) หนังสือรับรองการทำงาน 1 ใบ (ให้นำมาส่งในวันที่ทดสอบหรือก่อนวันทดสอบได้)

          5) รูปถ่ายปกติขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ   (ให้นำมาส่งในวันที่ทดสอบหรือก่อนวันทดสอบได้)

          6) สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ 100 บาท ต่อ 1 ท่าน)

ท่านมีความประสงค์จะทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วกรอกข้อมูลลงในเอกสารใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วให้ถ่ายรูป หรือ แปลงไฟล์เป็น PDF แล้วส่งเอกสารมาที่....

          1) ID line : 0617730904

          2) Email : Khongritphaleewan@gmail.com

ติดต่อสอบถามได้ที่....

          1) โทรศัพท์ 02-315-3800-7 ต่อ กลุ่มงานมาตรฐานฯ 139 หรือ โทร 02-315-3804

          2) Facebook : มาตรฐานมนุษย์ไฟฟ้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ

          3) ID line : 0617730904

 


 

ไฟล์แนบ :