การแสดงผล

+
-

ด่วน !!เปิดรับสมัครฝึกยกระดับฝีมือ ออนไลน์ผ่าน Facebook group ฟรี!!!

2 ก.ย. 2564 00:00:00

...

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล

ด่วน !!เปิดรับสมัครฝึกยกระดับฝีมือ ออนไลน์ผ่าน Facebook group ฟรี!!!

หลักสูตร การสร้างและพัฒนาApplication รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้สั่งสมประสบการณ์ เพื่อเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไปในอนาคต อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรงทั้งในและต่างประเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- มีความรู้เบื้องต้น หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องภาษาคอมพิวเตอร์จาวา (Java Programming Language)

- อายุ 18 ปี ขึ้นไป

-ต้องมีคอมพิวเตอร์ RAM 4 GB ขึ้นไป ในการอบรม**

-ต้องมีความพร้อมในการอบรมในรูปแบบการฝึกออนไลน์ผ่าน Facebook group

ฝึกอบรมฟรี!!!!

ลิงค์ลงทะเบียนทำแบบทดสอบและสมัครฝึกอบรม >> https://bit.ly/3saLkAW << (ลิงค์สมัครจะปรากฏหลังส่งแบบทดสอบแล้ว)

เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง

15 กันยายน 2564 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-643-6038 หรือที่ คุณสมนึก ไพรินทร์ (หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนาฝีมือแรงงาน) 086-939-9198 คุณจิณห์วรา เทพมณี (เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาฝีมือแรงงาน) 091-870-2055