การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564

17 ส.ค. 2564 11:05:38

...

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ด้วย โปรแกรม Zoom Meeting จากห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ