การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาจ้างเหมา

5 ก.พ. 2564

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ดูแลต้นไม้และสวนหย่อม ขับรถยนต์ราชการ   และบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 7 เดือน (มี.ค.-ก.ย. 64) เสนอราคา  ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็คทรอนิกส์ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 - 16.30 น. รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

ไฟล์แนบ :