การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

1 ก.พ. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกปฏิบัติการปรับตั้งและการบำรุงในระบบขับเคลื่อนเครื่องจักรกล จำนวนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-biding) เสนอยื่นราคาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 - 16.30 น. รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ :