การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

26 ม.ค. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกปฏิบัติการปรับตั้งและการบำรุงในระบบขับเคลื่อนเครื่องจักรกล จำนวน ๅ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-biding) รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

ไฟล์แนบ :