การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และอื่นๆ

7 ม.ค. 2564

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ดูแลต้นไม้และสวนหย่อม ขับรถยนต์ราชการ และบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 เดือน (ก.พ.-ก.ย. 64)

ไฟล์แนบ :