การแสดงผล

+
-

ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

29 ม.ค. 2561

...

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ :