การแสดงผล

+
-

ประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสาวนอะไหล่ยานยนต์

6 ม.ค. 2559

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสาวนอะไหล่ยานยนต์  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอลงประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)