การแสดงผล

+
-

มอบวุฒิบัตร ฝึกอาชีพเสริมให้แก่ทหารกองประจำการ “หลักสูตร การเดินสายไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย ” (60 ชม.)

1 เม.ย. 2567 15:32:24

...
...
...
...
...

1 เม.ย.67  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการ ร่วมมอบวุฒิบัตร ฝึกอาชีพเสริมให้แก่ทหารกองประจำการ “หลักสูตร การเดินสายไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย ” (60 ชม.)  ตามกรอบความร่วมมือ ระหว่าง กองทัพเรือ   กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี    พลเรือตรี พรสุเทพ   ศรีปานแก้ว     รองประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ ทร. (คพท.) เป็นประธานพิธีปิด   ณ  กรมช่างโยธาทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ