ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 7 5 มิ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 8 5 มิ.ย. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
3 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 3 7 มิ.ย. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
4 การดูแลผู้สูงอายุ 3 10 มิ.ย. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ สมัคร
5 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 3 17 มิ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
6 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 18 มิ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
7 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) 2 21 มิ.ย. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 10 26 มิ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 9 27 มิ.ย. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
10 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ 1 1 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
11 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ 1 1 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 8 5 ก.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
13 พนักงานนวดไทย 3 12 ก.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 5 15 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 10 16 ก.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
16 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 4 26 ก.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
17 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 6 29 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
18 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) 3 2 ส.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
19 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 พ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร