การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมพิธีมอบโค - กระบือแก่เกษตรกรภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

5 เม.ย. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย

5 เม.ย. 2567

ช่างเชื่อมมีเฮ กรมพัฒน์จ่อทดสอบมาตรฐานเพิ่มอีก 3 สาขา รับอัตราค่าจ้างตามระดับฝีมือ

5 เม.ย. 2567

อบรมฟรี หลักสูตร ตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้า

5 เม.ย. 2567

สนพ.สกลนครมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก จักรเย็บผ้าไฟฟ้าแบบกระเป๋าหิ้ว

3 เม.ย. 2567

มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสกลนคร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

1 เม.ย. 2567

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

31 มี.ค. 2567

การตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ

28 มี.ค. 2567

การประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

26 มี.ค. 2567