การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ประชุมจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา ๒๖

27 ม.ค. 2566 15:00:54

...
...
...
ประชุมจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา ๒๖ ครั้งที่ ๒สาขาพนักงานจัดเลี้ยง ระดับ ๑ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร
             27 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร โดยคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ร่วมกับ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร ร่วมประชุมครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 สาขาพนักงานจัดเลี้ยง ระดับ 1 ณ ห้องจัดเลี้ยงโรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร โดยมีคณะทำงานจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร คือ นายยุทธจักร คงคำ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ นายสันติกรณ์ ดอนพล ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 และนายศรชัย ลุนศรีเทียน ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค และคณะทำงานจากโรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร คือนายมานพ แก้วมณี (พนักงานจัดเลี้ยง) นายอาทิตย์ คำโสมศรี (พนักงานจัดเลี้ยง) และนางสาวจารุวรรณ คำสงค์ (พนักงานจัดเลี้ยง) ให้ข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร