การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 เม.ย. 2567

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้สนามหญ้าและสวนหย่อม และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

27 ต.ค. 2566 140

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 เม.ย. 2566 4,899

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 ก.ย. 2564 586

ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มิ.ย. 2564 586

ราคากลาง จ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิ.ย. 2564 613

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

9 มิ.ย. 2564 554

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการทำความสะอาด และจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ธ.ค. 2563 671

ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พ.ย. 2563 9,193

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการทำความสะอาด และจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

26 พ.ย. 2563 614

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด

บริการประชาชนและสถานประกอบการ