การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 ก.ย. 2564 376

ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มิ.ย. 2564 352

ราคากลาง จ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิ.ย. 2564 353

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

9 มิ.ย. 2564 350

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการทำความสะอาด และจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ธ.ค. 2563 463

ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พ.ย. 2563 451

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการทำความสะอาด และจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

26 พ.ย. 2563 416

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

24 พ.ย. 2563 428

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3

9 ก.ค. 2562 634

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

9 เม.ย. 2562 860

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: โควิท19

บริการประชาชนและสถานประกอบการ