การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 10/2564

16 ก.พ. 2564

ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 9/2564

8 ก.พ. 2564

มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19

22 ม.ค. 2564

รับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (Abilympics Thailand 2021)

12 ม.ค. 2564

ประกาศ นโยบาย และมาตรการในการป้องกัน และปราบปรามทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี 2564

7 ม.ค. 2564

ผลการประเมินความรู้ความสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565

6 ต.ค. 2563

สพร. 17 ระยองจัดประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

24 มิ.ย. 2563

27-28 พ.ค 63 สพร. 17 รย. จัดประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

28 พ.ค. 2563

ชาวระยองร่วมใจ ต้านภัย โควิด นำส่งอาหารปรุงสำเร็จ

14 พ.ค. 2563