การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2 เม.ย. 2564

วารสารสุจริต ปีที่ 21 ฉบับที่ 77 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563

2 เม.ย. 2564

ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 15/2564

1 เม.ย. 2564

ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 14/2564

31 มี.ค. 2564

ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 13/2564

24 มี.ค. 2564

ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 12/2564

9 มี.ค. 2564

ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 11/2564

4 มี.ค. 2564

ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2564

21 ก.พ. 2564

สพร.17 ระยอง ตรวจเยี่ยม โกลบอลเฮ้าส์-โลตัส ระยอง เพื่อแนะนำ ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

18 ก.พ. 2564