การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ (ข้อเขียน) พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

16 ก.ค. 2564

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

12 ก.ค. 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

25 มิ.ย. 2564

สพร.17 ระยอง จัด “ตู้พัฒนาฝีมือแรงงานปันสุข” แก่ นร.โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ

18 มิ.ย. 2564

บัตรประจำตัวช่างไฟฟ้ากำลังจะหมดอายุ ต้องทำอย่างไร !!!

16 มิ.ย. 2564

มาตราการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจจการฯ

19 พ.ค. 2564

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 10)

11 พ.ค. 2564

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

8 เม.ย. 2564

ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 รุ่นที่ 3/2564

7 เม.ย. 2564