การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

25 มิ.ย. 2564

สพร.17 ระยอง จัด “ตู้พัฒนาฝีมือแรงงานปันสุข” แก่ นร.โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ

18 มิ.ย. 2564

บัตรประจำตัวช่างไฟฟ้ากำลังจะหมดอายุ ต้องทำอย่างไร !!!

16 มิ.ย. 2564

มาตราการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจจการฯ

19 พ.ค. 2564

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 10)

11 พ.ค. 2564

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

8 เม.ย. 2564

ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 รุ่นที่ 3/2564

7 เม.ย. 2564

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

5 เม.ย. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

5 เม.ย. 2564